Aarhus Hjælper - ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe nogen.Aarhus hjælper

Om Aarhus Hjælper

Aarhus Hjælper er en medlemsbaseret frivillig forening, som blev stiftet i 2013 af aarhusianske borgere. Foreningen har to formål:

Aarhus Hjælper rejser midler og materielle goder gennem sponsorater, arrangementer samt fundraising.

Aarhus Hjælper støttes af såvel menige aarhusianere, byrådspolitikere, folketingspolitikere, offentlige tilbud og private tiltag for socialt udsatte, NGO foreninger samt byens erhvervsliv. Aarhus Hjælpers indsatser er uafhængige af nationale, regionale, kommunale, politiske og religiøse formål. Alle kan være med. Den eneste betingelse for deltagelse er, at man vil være med til at gøre en forskel for byens socialt udsatte borgere.

Læs mere scroll til top