Referater

Referater

Formandens Beretning Aarhus Hjælper 2022.

Vores første møde i 2022 blev holdt på Egåhus – Blå Kors Forsorgshjem for unge.

Lederen Tina præsenterede stedet. Brugernes ønske var, at søge om donation til Bålhytte. Vi besluttede at lave en ansøgning til Poul Erik Beck om et beløb på 22.000 til bålhytte og tilbehør. Dette fik vi afslag på, da det var udenfor fondens målgruppe.

Det næste møde blev holdt på Sølyst Børnehjem i Risskov. Vi holdt dette møde for at undersøge muligheden for eventuelt at støtte dem med indtægter fra Hindbærsnitteløbet til oplevelser. Vi valgte ikke at støtte Børnehjemmet, da der ikke var aktuelt behov.

I stedet for kunne vi invitere børn/unge fra Sølyst Børnehjem til sejlture på Århusbugten, når der var ledige pladser.

Lars Hede , ejeren af Århus Sail Event vil gerne støtte Århus Hjælper med gratis sejltur, for dem som ikke sejler så meget med krydstogtskibe. Vi har haft flere ukrainske flygtningebørn og unge ude at sejle. Aarhus Hjælper har givet sodavand på turen.

Vi har kontaktet Skraldecafeen, som samlede en gruppe ukrainere på cirka 50 personer til sejltur på Århusbugten.

Vi fik tilbudt fribilletter til at 15 ukrainske flygtningebørn med mødre, kunne komme til Børnefestival i Botanisk Have. Ingelise deltog og alle havde en dejlig dag. 19 ukrainere deltog. Århus Hjælper gav 100 kroner til hver person til is,sodavand og mad.

HINDBÆRSNITTELØB 2. Oktober 2022 :

Overskud fra Hindbærsnitteløb gik til Egåhus-Blå Kors Forsorgshjem for Unge. Der blev indsamlet 14.000 kroner. Vi havde et rigtig godt samarbejde med Egåhus, som selv har skaffet resten af beløbet og hytten står færdigbygget i dag.

Bestyrelsen brugte i en længere periode mange ressourcer på planlægningen af Hindbærsnitteløbet, da vi intet havde fået overleveret fra tidligere løb. Afviklingen af løbet gik godt, og der var en rigtig god stemning. Der var masser af hindbærsnitter og glade motionister.

Rådmand Anders Winnerskjold holdt tale, unge fra Egåhus mødte talstærkt op og fik fortalt om, hvordan det er at være hjemløs.

Ny Hjemmeside :

Vi vælger fortsat at benytte Outsource til at lave hjemmesiden. Hjemmesiden er stadig under opbygning, hvilket fremadrettet er et fokusområde i 2023.

Generalforsamlingen blev afholdt 29.August 2022.

På bestyrelsesmødet den 31.oktober 2022 fik  vi besøg af Maria Anfar angående Julehjælp til “ Smil til Jul “ , der er et børnearrangement for aldersgruppen 6-15 år. Der var alt 20 børn. Lørdag /søndag før jul mødtes de og spiste sammen. Jacob Bundsgaard deltog også. Børnene får penge til noget,de kan spare op til af privat indsamlede midler. Aarhus Hjælper donerede 5000 kroner til “ Smil til Jul”.

Vi har kontaktet Pitch-it vedrørende donation til bålhytte, men dette var for sent. Vi søger igen i oktober 2023 til andet formål.

Bestyrelsen har besluttet ikke at benytte Revisionsfirmaet Beierholm fremover, da det vil koste cirka 10.000 kroner årligt. Vi må finde anden løsning på dette.

Det årlige juleløb arrangeret af Anni Hoffmann, hvor al overskud går Aarhus Hjælper blev afviklet sidste søndag før jul. Overskuddet var omkring 5000 kr.

Tusind tak til Annie for hendes store indsats.

Bestyrelsen holdt julehygge arrangement d.12.december.